KBT- och
stressmottagning

”Studio Balans är en plats dit du kan komma för att få en paus från vardagens brus. En plats där du kan hämta ny kraft och få ny energi.”

Om mig

I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut i Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Ända sedan jag tog steget ut i arbetslivet som nyutexaminerad socionom 1988 har jag brunnit för att göra skillnad och arbetat med att stödja och hjälpa människor i alla åldrar, i livets olika skeenden och i olika situationer. Jag har arbetat som kurator inom hälso- och sjukvården, socialsekreterare, skolkurator samt varit verksam som beteendevetare inom både kommunal och privat företagshälsovård. 2007 startade jag mitt företag och jag har idag en bred erfarenhet från både privat och offentlig sektor där jag arbetat både på individ, grupp- och organisationsnivå. Genom åren har jag även förkovrat mig fortlöpande. Jag är certifierad coach, certifierad mindfulness instruktör i (bl. a MBCT ), jag är även certifierad i CECT (Stahre metoden) en KBT inriktad behandlingsmetod av övervikt. Jag är också lärare i MediYoga och instruktör i Gongbad.

Under de dryga 30 år som jag varit yrkesverksam har det skett en markant förändring när det gäller den psykiska ohälsan. Den har ökat kraftigt och är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. På ett sätt har öppenheten om psykisk ohälsa ökat i samhället, men vi lever i ett prestationsinriktat samhälle och det finns fortfarande en viss skam över att må dåligt. Min önskan är att vi ska våga öppna upp mer mot varandra om hur vi mår och hur vi har det och att människor vågar vara mer proaktiva och söka hjälp. Min ambition är att kunna komma in tidigare i människors liv och arbeta mer förebyggande. Utifrån min bakgrund och profession som legitimerad psykoterapeut utgår jag endast från teorier och metoder som har vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Behandlingsformer

KBT bygger på inlärningspsykologi och är en förändringsinriktad terapiform. Tillsammans med terapeuten utforskar man hur tankar, känslor, kroppsliga upplevelser och beteenden hänger ihop. Man drar slutsatser vad det är som gör att svårigheterna fortsätter och prövar nya strategier för att förändra invanda mönster. Med tiden har KBT utvecklats och kompletterats med nya grenar som brukar kallas för ”Tredje vågens terapier”:

ACT – Acceptance Commitment Therapy

Att ha nära till jobbiga känslor som skuld, skam och oro och att vara kritisk har under evolutionens gång varit livsviktigt för oss människor. Men i en relativt trygg vardag kan de svåra känslorna bli jobbiga att hantera. Metoden fokuserar på vad som är viktigt i livet, vilka hinder som finns för att nå dit och för att hitta nya strategier för att närma sig grundläggande värderingar. Acceptans, medveten närvaro och förmågan att skapa betraktelseavstånd till svårigheterna är viktiga steg på vägen. Andra viktiga hörnstenar är språkets betydelse och tendensen att tro på allt vad vi tänker som kan bli hinder att röra sig mot det som är betydelsefullt i livet.

Compassionfokuserad Terapi (CFT)

Det är lätt att känna att man är den enda personen som har det svårt, men ensamhet och lidande är mänskligt. Om man börjar klandra sig själv för att må dåligt ökar känslorna av ensamhet och förvärrar lidandet. I Compassionfokuserad Terapi tränar man bland annat upp ett empatisk och omsorgsfullt sätt att se både på sig själv och på andra. Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert. CFT bygger på evolutionsteori, anknytningsteori, hjärnforskning och buddhistiska meditationer. CFT kan vara hjälpsamt vid låg självkänsla, om man har svårt att vara nöjd med sig själv, har höga prestationskrav, om man är kritisk mot sig själv eller andra, upplever mycket oro eller har svårt att reglera känslor.

Tjänster

Studio Balans erbjuder ett helhetskoncept med terapi, coachning, utbildningar/kurser, lugna och terapeutiska yogaformer, Gongbad och workshops.

webb_studio_4

Samtalsterapi

webb_studio_5

Stresshantering
på individnivå

webb_studio_6

Stresshantering
på gruppnivå

webb_studio_7

Konsultation och coaching för organisation och ledarskap

Skärmavbild 2022-05-25 kl. 09.18.08

Balans Yoga

Studio Balans

MediYoga/Medicinsk Yoga

Studio Balans

Gongbad

Studio Balans

För mer info och priser >

Kontakt

Mottagningen ligger i centrala Jönköping på Vallgatan 2A, precis i hörnet Vallgatan/Skolgatan i byggnaden som kallas för Residenset. Det finns parkeringsmöjligheter runt omkring och Jönköpings resecentrum ligger bara 500 meter bort.


Telefon: 0733-26 33 19
anne.marie.ahlstrand@gmail.com

Följ mig

Följ Studio Balans Instagram konto studiobalans_jonkoping för att hålla dig uppdaterad på aktiviteter och vad som är på gång.